۵۴ گرادینت طلایی برای فتوشاپ

رایگان

دانلود 54 گرادینت برای فتوشاپ، گرادینت همان طیف رنگ است که در ابزار های فتوشاپ نیز با نام Gradient Tool قابل استفاده می باشد.

دانلود ۵۴ گرادینت برای فتوشاپ، گرادینت همان طیف رنگ است که در ابزار های فتوشاپ نیز با نام Gradient Tool قابل استفاده می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “۵۴ گرادینت طلایی برای فتوشاپ”